"Εγώ ειμί ο ποιμήν ο καλός.Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων. (Ιωάν. κεφ. ι΄στοιχ.11)"

menu

Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2011

ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ ΤΑ ΤΖΑΜΙΑ, ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΣΠΕΥΔΟΥΝ ΑΝΕΓΕΡΣΙΝ ΤΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ

Print Friendly and PDF Print Print Friendly and PDF PDF

Ἡ Κυβέρνησις τῆς Ἑλβετίας ἀπέρριψε τό αἴτημα ἰσχυρῶν Μουσουλμανικῶν χωρῶν διά τήν ἀνέγερσιν τζαμιῶν, τήν ἰδίαν ὥραν κατά τήν ὁποίαν ἡ Ἑλλάς προωθῆ τήν ἀνέγερσιν τεμένους εἰς τάς Ἀθήνας, ἐπισπεύδουσα μάλιστα τάς διαδικασίας διά τήν ἀνέγερσίν του. Συμφώνως πρός τήν ἠλεκτρονικήν διεύθυνσιν εἰδήσεων «defencenet.gr», ὑπό ἡμερομηνίαν 11ην Ἰουλίου:

«Στὴν Ἑλλάδα ἡ κυβέρνηση Παπανδρέου σὲ καιροὺς ποὺ οἱ χριστιανοὶ κάτοικοι κυριολεκτικὰ "δὲν ἔχουν μαντίλι γιὰ νὰ κλάψουν", δίνει 15 ἑκατ. εὐρὼ καὶ 16 στρέμματα τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ, ποὺ ἀγωνίστηκε γιὰ νὰ ἐλευθερώσει τὴ χώρα ἀπὸ τὸν μουσουλμανικὸ ζυγὸ, προκειμένου νὰ ἀνεγερθεῖ ἄμεσα μουσουλμανικὸ τέμενος στὴν καρδιὰ τῆς Ἀθήνας.

Τὴν ἴδια ὥρα, ἡ Ἑλβετία, ἡ ὁποία οὐδόλως ἀπειλεῖται ἀπὸ πληθυσμιακὴ ἀλλοίωση λόγω τῆς μαζικῆς λαθρομετανάστευσης, ἔκλεισε ὁριστικὰ τὴν πόρτα ἀκόμα καὶ στὶς πιέσεις πανίσχυρων οἰκονομικὰ χωρῶν, ὅπως ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία καὶ ἀπέρριψε ὁριστικὰ τὴν ἀνέγερση τζαμιῶν .Ἔτσι μὲ ἀπόφαση τοῦ ἀναπληρωτῆ ὑπουργοῦ Περιβάλλοντος,Ἐνέργειας καὶ Κλιματικῆς Ἀλλαγῆς Νίκου Σηφουνάκη, ὁριοθετήθηκε καὶ χαρακτηρίστηκε ἐπίσημα ὡς “χῶρος συνάθροισης κοινοῦ” ἡ ἔκταση ὅπου πρόκειται τὸ ἑπόμενο διάστημα νὰ ξεκινήσουν οἱ ἐργασίες ἀνέγερσης τοῦ πρώτου μουσουλμανικοῦ τεμένους στὴν ἑλληνικὴ πρωτεύουσα. Μὲ ἀπόφαση τοῦ ἀναπληρωτῆ ὑπουργοῦ μὲ ἡμερομηνία 5/5/2011, καθορίζεται ἡ ἔκταση 16 στρεμμάτων στὴν βάση τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ στὸν Βοτανικό, ὅπου πρόκειται νὰ ἀνεγερθοῦν τὸ μουσουλμανικὸ τέμενος, ἡ βιβλιοθήκη, οἱ χῶροι ὑγιεινῆς, τά γραφεῖα κ.ἄ. Μέχρι νὰ ὁλοκληρωθοῦν οἱ διαδικασίες γιὰ τὴν ἀνέγερση τοῦ νέου τεμένους, ὑφιστάμενα ὑπόστεγα τοῦ πρώην ναυτικοῦ ὀχυροῦ θὰ διαμορφωθοῦν, ὥστε νὰ χρησιμοποιηθοῦν γιὰ τὶς λατρευτικὲς ἀνάγκες τῶν μουσουλμάνων. Σύμφωνα μὲ πληροφορίες τῆς ἐφημερίδας “Πρῶτο Θέμα”, ἡ προσωρινὴ χρήση τῶν πρώην ἐγκαταστάσεων ἦταν πρόταση τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς κυβέρνησης Θεόδωρου Πάγκαλου, ὁ ὁποῖος ἔχει καὶ τὸν συντονισμὸ γιὰ τὴν ὑλοποίηση τοῦ ἔργου. Ἡ συγκεκριμένη ἔκταση μέχρι πρότινος ἀνῆκε στὸ Πολεμικὸ Ναυτικὸ καὶ μὲ ἀπόφαση τοῦ ὑπουργείου Ἐθνικῆς Ἄμυνας παραχωρήθηκε ἤδη στὴν κτηματικὴ Ἑταιρεία τοῦ Δημοσίου (ΚΕΔ), περιουσιακὰ στοιχεῖα τῆς ὁποίας θὰ εἶναι τὸ τέμενος καὶ οἱ λοιπὲς βοηθητικὲς ἐγκαταστάσεις. Θὰ ἀνεγερθοῦν μὲ ἀποκλειστικὲς δαπάνες τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου καὶ σύμφωνα μὲ τὸν ἀρχικὸ ὑπο λογισμὸ θὰ δαπανηθοῦν 15 ἑκατ.εὐρώ!

   Τὴν ἴδια στιγμὴ στὴν Ἑλβετία ὡς "ἀπαράδεκτες" χαρακτήρισε τὸ Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων, τὶς προσφυγὲς μουσουλμανικῶν ὀργανώσεων, ποὺ ὑποστήριζαν ὅτι ἡ ἀπαγόρευση ἀνέγερσης μιναρέδων στὴν Ἑλβετία εἶναι ἀντίθετη μὲ τὴν Σύμβαση προστασίας ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Τὸ Δικαστήριο ἀπέρριψε καὶ κήρυξε ἀπαράδεκτες τὶς προσφυγὲς τῶν μουσουλμανικῶν ὀργανώσεων, μὲ τὸ αἰτιολογικὸ ὅτι τὰ μέλη τους δὲν μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ ὅτι ὑπῆρξαν, ἄμεσα ἢ ἔμμεσα “θύματα” τῆς σχετικῆς ἀπόφασης τῶν Ἑλβετικῶν ἀρχῶν καθὼς καὶ ὅτι, ἡ ἀπαγόρευση γιὰ ἀνέγερση μιναρέδων δὲν συνιστᾶ παραβίαση τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας καὶ τῶν διακρίσεων ἐξαιτίας τῆς θρησκείας.
  Παρέλαβαν Ἑλλάδα μὲ πλήρη ἐθνικὴ κυριαρχία καὶ θὰ παραδώσουν ἕνα πολυεθνικὸ μόρφωμα, τουλάχιστον στὴν Ἀθήνα...».

πηγή : Ορθόδοξος Τύπος . Τεύχος 1887 (15-7-2011) http://www.orthodoxostypos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...