"Εγώ ειμί ο ποιμήν ο καλός.Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων. (Ιωάν. κεφ. ι΄στοιχ.11)"

menu

Τρίτη, 9 Αυγούστου 2011

Οἱ Παπικοὶ διαχωρίζουν καὶ τὰ μνημόσυνα

Print Friendly and PDF Print Print Friendly and PDF PDF
   
   
   Κύριε Διευθυντά, Πρὸ πολλῶν ἐτῶν ἤμουνα φιλοξενούμενη σὲ μιὰ θεία μου στὸ Μιλάνο.Εἶχε ἀποβιώσει ὁ Ιταλὸς σύζυγός της, πρὶν ἕνα χρόνο καὶ ἤθελε νὰ τελέση ἕνα μνημόσυνο στὴ μνήμη του.Πήγαμε σὲ ἕνα ναὸ κοντὰ στὴν κατοικία της καὶ ὁ καθολικὸς ἱερέας τῆς εἶπε νὰ περάσουμε στὸ γραφεῖο νὰ συζητήσουν λεπτομέριες.Σὲ μιὰ στιγμὴ ἀκούω τὸν ἱερέα νὰ ἐρωτᾶ τὴ θεία μου, τί ἀκολουθία θέλει. «Per loro che sono allʼ Inferno o per loro che sono alʼ Paradiso». Δηλαδή: «γι᾽ αὐτούς, ποὺ εἶναι στὴν Κόλαση ἢ γι᾽ αὐτούς, ποὺ εἶναι στὸν Παράδεισο».Ἡ θεία μου ἐξανέστη, φωνάζοντας ὅτι ὁ στρατοδίκης σύζυγός της ἦταν ἐντιμότατος, ἀξιοσέβαστος, οὐδέποτε χρησιμοποίησε τὸ ἀξίωμά του γιὰ προσωπικό του συμφέρον. Μακριὰ ἀπὸ ἐκεῖνον ἡ κόλαση. 

Μετὰ τιμῆς 
Ἀμαλία κ. Γερακανάκη
Ἀθήνα

Ορθόδος Τύπος Eφημ. 1890 , 5 Αυγούστου 2011 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...