"Εγώ ειμί ο ποιμήν ο καλός.Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων. (Ιωάν. κεφ. ι΄στοιχ.11)"

menu

Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2011

ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ (2 Σεπτεμβρίου)

Print Friendly and PDF Print Print Friendly and PDF PDF