"Εγώ ειμί ο ποιμήν ο καλός.Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων. (Ιωάν. κεφ. ι΄στοιχ.11)"

menu

Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011

Γιατί θυμώνεις;

Print Friendly and PDF Print Print Friendly and PDF PDF

Γιατί θυμώνεις;...........Γιατί θέλεις το δικό σου.
Γιατί θυμώνεις;...........Γιατί δεν κατανοείς.
Γιατί θυμώνεις;...........Γιατί δεν σέβεσαι τον άλλον.
Γιατί θυμώνεις;...........Γιατί σου λείπει η αυτογνωσία.
Γιατί θυμώνεις;...........Γιατί σου λείπει η υπομονή.
Γιατί θυμώνεις;...........Γιατί ξέχασες το: ητοιμάσθην και ουκ εταράχθην.
Γιατί θυμώνεις;...........Γιατί λησμονείς τις αμαρτίες σου.
Γιατί θυμώνεις;...........Γιατί σου λείπει η αίτηση αοργησίας.
Γιατί θυμώνεις;...........Γιατί ξεχνάς πως αυστηρά θα κριθείς.
Γιατί θυμώνεις;...........Γιατί δεν σέβεσαι την θεία παρουσία.
Γιατί θυμώνεις;...........Γιατί αθέτησες κάποιες ιερές υποσχέσεις σου.
Γιατί θυμώνεις;...........Γιατί κατέκρινες σκληρά κάποιους που …θυμώνουν.
Γιατί θυμώνεις;...........Γιατί σου λείπει η ταπείνωση.
Γιατί θυμώνεις;...........Γιατί δεν έμαθες να αγαπάς.
Γιατί θυμώνεις;...........Γιατί έχεις υπέρμετρο εγωισμό.
Γιατί θυμώνεις;...........Γιατί σου λείπουν και πνευματικό πένθος και συντριβή και   δάκρυα απορρυπαντικά.
Γιατί θυμώνεις; Γιατί………. 

Ω, αν μελετούσες βαθιά και συγκλονιστικά την άπειρη μακριθυμία του Θεού Πατρός, το «άφες αυτοίς» του Υιού στον Σταυρό και την ακούραστη εναντί σου ανοχή του Πανάγιου Πνεύματος, δεν θα χρειαζόσουν αυτό το ερωτηματολόγιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...