"Εγώ ειμί ο ποιμήν ο καλός.Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων. (Ιωάν. κεφ. ι΄στοιχ.11)"

menu

Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2011

ΟΙ ΠΟΝΗΡΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ

Print Friendly and PDF Print Print Friendly and PDF PDF


   Ὁ κατά Θεόν ἀγώνας τοῦ χριστιανοῦ στοχεύει στόν καθαρισμό τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματός του. Εἶναι μιά συνεχής προσπάθεια, γιατί οἱ πτώσεις εἶναι εὔκολες.Ὁ ἀγώνας αὐτός οὐσιαστικά δέν τελειώνει ποτέ. Ἁπλά στούς προχωρημένους καί ἔμπειρους δέν ἔχει πολύ κόπο, ὅπως συμβαίνει μέ τούς ἀρχάριους.
  Ἡ προτροπή τοῦ ἀποστόλου Παύλου εἶναι συγκεκριμένη: «Ἀγαπητοί, καθαρίσωμεν ἑαυτούς ἀπό παντός μολυσμοῦ σαρκός καί πνεύματος, ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ Θεοῦ». Γιά νά ἔχει ἐπιτυχία αὐτός ὁ ἀγώνας χρειάζεται ὁ ἄνθρωπος νά διορθώνει τούς λογισμούς του, γιατί ἀπ᾽ αὐτούς ξεκινάει ὁ μολυσμός, τόσο τοῦ σώματος ὅσο καί τοῦ πνεύματος.Οἱ λογισμοί συνήθως εἶναι πονηροί καί παρακινοῦν τόν ἄνθρωπο νά πάρει ἁμαρτωλές ἀποφάσεις. Ὑπάρχει μιά ὁλόκληρη διαδικασία, ἐσωτερική, ἡ ὁποία καταλήγει στή διάπραξη τῆς ἁμαρτίας, ὅταν οἱ λογισμοί ἀφεθοῦν ἐλεύθεροι. Χρειάζεται προσοχή. Κάθε λογισμός πού ἔρχεται σέ ἀντίθεση μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ,πρέπει νά ἀπωθεῖται ἀπό τό νοῦ καί νά μή χρονίζει. 
  Στή θέση του νά μπαίνει ὁ καλός λογισμός, πού παρακινεῖ στήν ἀκριβή τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ. Αὐτό πετυχαίνεται μέ τή βοήθεια τοῦ πνευματικοῦ καί κυρίως μέ τήν προσευχή. Ἀλλά καί ἡ μελέτη διαφόρων ψυχωφελῶν βιβλίων βοηθάει σημαντικά, ἀφοῦ ὁ νοῦς ἀσχολεῖται μέ ἄλλα θέματα καί δέν δίνει ἰδιαίτερη προσοχή στούς πονηρούς λογισμούς.Δυστυχῶς,οἱπερισσότεροι χριστιανοί ταλαιπωροῦνται ἀπό πολλούς πονηρούς λογισμούς καί δέν καταβάλλουν καμιά προσπάθεια νά ἀπαλλαγοῦν ἀπό αὐτούς. 
  Ἡ κατάστασή τους χειροτερεύει καθώς γιά πολλές ὧρες καθημερινά παρακολουθοῦν τά προγράμματα τῆς τηλεόρασης, τά ὁποῖα παρακινοῦν στήν ἁμαρτία μέ προκλητικό τρόπο.Χρειάζεται ἐγρήγορση. Δέν πρέπει νά χαλαρώνουν οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ καί νά παρασύρονται ἀπό τούς πονηρούς λογισμούς καί τούς ποικίλους πειρασμούς. Νά μένουν σταθεροί στίς ἀρχές τους καί νά ζητοῦν μέ τήν προσευχή τους τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ.
Πρωτ. Δ.Δ.Τ.

πηγή : www.orthodoxostypos.gr   
Αριθ. Φύλλου 1895  30 Σεπτεμβρίου 2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...