"Εγώ ειμί ο ποιμήν ο καλός.Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων. (Ιωάν. κεφ. ι΄στοιχ.11)"

menu

Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2011

Ἀπομακρυνθήκαμε ἀπὸ τὸν Θεό, γι’ αὐτὸ καὶ μᾶς ἦλθαν τόσες συμφορές

Print Friendly and PDF Print Print Friendly and PDF PDF
«Ἀπομακρυνθήκαμε ἀπὸ τὸν Θεό, γι’ αὐτὸ καὶ μᾶς ἦλθαν τόσες συμφορές», υπογραμμίζει σε συνέντευξη του στο BriefingNews ο μητροπολίτης Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας κ. Ιωήλ. Ταυτόχρονα τάσσεται  υπέρ των διακριτών ρόλων μεταξύ Κράτους και Πολιτείας και εκφράζει την δυσαρέκεια του για τη μείωση στους διορισμούς των Ιερέων λέγοντας: «Εἶναι πολὺ ἄσχημο, ἐνῶ τὰ γειτονικὰ ξένα κράτη εἶναι γεμάτα ἀπὸ ἱερεῖς, ἐμεῖς νὰ φτάνουμε στὸ σημεῖο ἕνας ἱερέας νὰ ἐξυπηρετεῖ τρεῖς ἐνορίες».

-Σεβασμιώτατε, διανύουμε μία από τις δυσκολότερες περιόδους των τελευταίων ετών. Οικονομική κρίση, φτώχεια, περικοπές ..με αποτέλεσμα χιλιάδες οικογένειες να βρίσκονται σε απόγνωση. Πολλοί λένε ότι Ελληνικό κράτος καταρρέει… Χιλιάδες Έλληνες αδυνατούν να καλύψουν τα βασικά έξοδα του μήνα, έχουν έρθει σε απόγνωση. Τι θα μας σώσει άραγε;

-Ἡ πίστη στὸν Θεὸ καὶ ἡ τήρηση τῶν ἐντολῶν Του. Μιὰ ἀπὸ τὶς προηγούμενες Κυριακὲς ἀκούσαμε στὶς ἐκκλησίες τὴν περικοπὴ τοῦ θαυμαστοῦ πολλαπλασιασμοῦ τῶν πέντε ἄρτων καὶ τῶν δύο ἰχθύων. Ὁ Κύριος πολὺ εὔκολα, δείχνοντας τὴν θεϊκή του ἰδιότητα καὶ ἀνταμείβοντας τὴν μεγάλη προθυμία τῶν ἀνθρώπων στὴν ἀκρόαση τῆς διδασκαλίας Του, ἔθρεψε χιλιάδες ἀνθρώπους. Ἔτσι δείχνει ὅτι αὐτὸ ποὺ εἶναι ζητούμενο ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους καὶ τὶς ἀνθρώπινες κοινωνίες εἶναι ἡ ἐπιπόθηση τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς θείας χάριτος. Ὅσο περισσότερο γίνεται αὐτό, δὲν θ πεινούν οἱ ἄνθρωποι καὶ δὲν θὰ καταρρέουν οἰκονομικά. Ὅταν ὅμως θέτουν οἱ ἄνθρωποι ὡς προτεραιότητα τὸ τί θὰ φᾶνε καὶ τί θὰ πιοῦν καὶ τί θὰ ντυθοῦν, καὶ μάλιστα ὅταν χρησιμοποιοῦν καὶ ἀδικίες καὶ ἀπάτες γιὰ τὴν ἐκπλήρωση αὐτοῦ τοῦ στόχου τους, τότε στεροῦνται τῆς θείας βοηθείας καὶ ἔρχονται σὲ αὐτοὺς ἡ πεῖνα, ἡ ἀνέχεια καὶ ὅλα τὰ ἄσχημα.

-Η  Εκκλησία σήμερα είναι δίπλα στον άνθρωπο; Τι λέτε; Αρκετοί  λένε  ότι η Εκκλησία  δεν έχει  φωνή…;

-Ἡ Ἐκκλησία ἐκτὸς ἀπὸ τὸ φαγητὸ συνδέεται μὲ τὸν ἄνθρωπο καὶ μὲ πολλοὺς ἄλλους τρόπους: μὲ τὰ σωτήρια μυστήρια, τὴν ἐξομολόγηση, τὴν προσωπικὴ πνευματικὴ καθοδήγηση, τὸν θεῖο λόγο καὶ τὸ κήρυγμα, τὴν προσευχὴ καὶ ὅλες ἐν γένει τὶς δραστηριότητες ἐκεῖνες ποὺ ἀπαρτίζουν τὸ ποιμαντικὸ καὶ πνευματικὸ ἔργο της. Συγκεκριμένα, ἐδῶ στὰ γραφεῖα τῆς μητροπόλεώς μας κάθε μέρα ἐρχόμαστε σὲ ἐπαφὴ μὲ πλῆθος ἀνθρώπων ποὺ προσέρχονται εἴτε γιὰ νὰ λάβουν βοήθεια στὸν πνευματικὸ ἀγῶνα τους, εἴτε γιὰ νὰ ζητήσουν κάποια βοήθεια γιὰ τὰ ποικίλα προβλήματά τους. Τὸ προηγούμενο ἔτος τὸ κεντρικὸ ταμεῖο τῆς μητροπόλεώς μας ἔδωσε ὡς ἐλεημοσύνη γύρω στὰ 140.000 εὐρώ, ἐνῶ τὸ ποσὸ ποὺ δόθηκε συνολικὰ γιὰ ἐλεημοσύνη ἀπὸ ὅλη τὴν μητρόπολή μας ἀνῆλθε στὰ 700.000 εὐρώ.

-Αναφορικά με τη μείωση στις προσλήψεις των κληρικών που επέβαλε το Κράτος ,το γνωστό 1 προς 5 (δηλ. ένας προσλαμβάνεται και πέντε συνταξιοδοτούνται) ποιά είναι η θέση σας;

-Τὸ μέτρο ἕνας ἱερέας νὰ διορίζεται ἀντὶ τῶν πέντε ποὺ συνταξιοδοτοῦνται εἶναι ἀπαράδεκτο. Ἐμεῖς ἐδῶ μάλιστα εἴμαστε στὰ σύνορα καὶ θὰ πρέπει ὅλες οἱ ἐνορίες νὰ ἔχουν ἱερέα. Εἶναι πολὺ ἄσχημο, ἐνῶ τὰ γειτονικὰ ξένα κράτη εἶναι γεμάτα ἀπὸ ἱερεῖς, ἐμεῖς νὰ φτάνουμε στὸ σημεῖο ἕνας ἱερέας νὰ ἐξυπηρετεῖ τρεῖς ἐνορίες.

-Ο  διαχωρισμός Κράτους –Εκκλησίας  θα έλυνε χρονίζοντα προβλήματα μεταξύ των δύο θεσμών  ή θα δημιουργούσε περισσότερα;

- Ὁ διαχωρισμὸς μεταξὺ Ἐκκλησίας καὶ κράτους ἤδη εἶναι γεγονὸς σὲ πολλὰ πράγματα. Χρειάζεται νὰ ὑπάρχει διακριτὸς ρόλος ἀνάμεσα στὴν Ἐκκλησία καὶ τὸ κράτος, ὄχι ὅμως τέλειος χωρισμός, διότι αὐτὸ δὲν συμφέρει οὔτε στὸν ἕνα οὔτε στὸν ἄλλο.

-Η Εκκλησιαστική   περιουσία γιατί δεν αξιοποιείτε; Τι φταίει και εκατοντάδες ακίνητα μένουν ανεκμετάλλευτα;

-Ἐμεῖς ἐδῶ στὴν μητρόπολή μας δὲν ἔχουμε κάποια ἰδιαίτερη ἐκκλησιαστικὴ περιουσία. Γι’ αὐτὸ καὶ μὲ ὄχι λίγη δυσκολία ἀπὸ οἰκονομικῆς ἀπόψεως φέρουμε εἰς πέρας διάφορα ἀπαραίτητα ἔργα ποὺ κάνουμε. Ἐπιθυμοῦμε βέβαια ὅπου ὑπάρχει ἀρκετὴ Ἐκκλησιαστικὴ περιουσία, νὰ ἀξιοποιηθεῖ σωστά.

-Οι κληρικοί που χειροτονήθηκαν τελευταία  παραμένουν απλήρωτοι. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Η θέση σας;

-Ἐμεῖς στὴν μητρόπολή μας δὲν ἔχουμε κανέναν κληρικὸ ποὺ νὰ χειροτονήθηκε, χωρὶς νὰ πληρώνεται ἀπὸ τὸ δημόσιο. Καλὸ εἶναι οἱ μητροπόλεις νὰ περιμένουν πρῶτα νὰ γίνει σχετικὴ νομοθετικὴ ρύθμιση, γιὰ νὰ μὴν ὑπάρχει κληρικὸς ἀπλήρωτος.

-Η   κρίση  των ηθικών αξιών πιστεύεται ότι ευθύνεται για την γενικότερη κατάσταση σήμερα;

-Ὅπως απάντησα καὶ στὴν πρώτη ἐρώτηση, ἡ σημερινὴ κρίση εἶναι πρωτίστως πνευματική. Ἀπομακρυνθήκαμε ἀπὸ τὸν Θεό, γι’ αὐτὸ καὶ μᾶς ἦλθαν τόσες συμφορές. Δὲν εἶναι σωστὸ τόσο νὰ μιλᾶμε γιὰ κρίση ἀξιῶν, διότι αὐτὸ εἶναι κάτι τὸ ἀπρόσωπο, ἐνῶ συχνὰ ὅ,τι εἶναι ἀξία γιὰ ἕναν ἄνθρωπο δὲν εἶναι γιὰ κάποιον ἄλλο. Θὰ πρέπει νὰ μιλᾶμε γιὰ ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὸ θέλημα καὶ τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ μας, ὁ ὁποῖος εἶναι πρόσωπο. Μὲ τὴν ὀλιγοπιστία, τὸν ἐγωισμὸ καὶ τὴν ὑπερηφάνια μας οἱ ἄνθρωποι ἀδιαφοροῦμε γιὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ μας καὶ ἐπιθυμοῦμε νὰ πράττουμε καὶ νὰ ζοῦμε κατὰ τὸ ἴδιον θέλημα καὶ φρόνημα. Ἀπὸ ἐδῶ πηγάζουν ὅλες οἱ ἁμαρτίες, οἱ ἀνηθικότητες καὶ κάθε φαῦλο πράγμα. Αὐτὰ μὲ τὴν σειρά τους γεννούν τὶς ὑλικὲς ζημιὲς καὶ τὶς φυσικὲς καταστροφές.


πηγή : http://briefingnews.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...