"Εγώ ειμί ο ποιμήν ο καλός.Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων. (Ιωάν. κεφ. ι΄στοιχ.11)"

menu

Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012

ΤΟ ΣΦΑΛΜΑ ΤΟΥ π. ΕΦΡΑΙΜ ΗΤΟ ΟΤΙ ΕΝΕΠΙΣΤΕΥΘΗ ΤΟΥΣ ΠΑΜΠΟΝΗΡΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ

Print Friendly and PDF Print Print Friendly and PDF PDF

Αἱ ὑπογραφαί τῶν ἁρμοδίων ὑπουργῶν καί τῶν ὀργάνων τῆς Διοικήσεως, ἔδωσαν ὑπόστασιν νομιμότητος εἰς ὅλας τάς πράξεις, ἀλλά τά κακουργήματα τῶν πολιτικῶν παρεγράφησαν μέ τό παράνομον καί ἀντισυνταγματικόν κλείσιμον τῆς Βουλῆς…

   Ὅλα γίνονται ἐρήμην του λαοῦ καὶ μὲ προκλητικὴ ἀγνόηση τοῦ αἰσθητηρίου του. Κάνουν τοῦ κεφαλιοῦ τους καὶ μετὰ τὸν ἐπικαλοῦνται, αὐθαίρετα καὶ ὑποκριτικά, ὄχι ὡς κυρίαρχο καὶ πηγὴ ὅλων τῶν ἐξουσιῶν, ἀλλὰ μέσα ἀπὸ τὴ δική τους ἰδιότητα, τὴν ὁποία κανείς τους δὲν σέβεται. Σὲ μία ἀπὸ τὶς περιοδεῖες τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ κράτους τοῦ Βατικανοῦ, μὲ τὴν ἄλλη του ἰδιότητα, ἐκείνη τοῦ πάπα, ἕνας ἱερωμένος στάθηκε ἀπέναντί του καὶ τοῦ φώναξε: «Εἷς ἱερεύς, Χριστός»! Τοῦ εἶπε, δηλαδή, ἐξαφανίσου, εἶσαι κάλπικος. 
   Ἐμεῖς, ἂν γινόταν νὰ ἀντικρίσουμε ὅλους μαζί τούς θεσμικοὺς παράγοντες, τί θὰ εἴχαμε νὰ τοὺς φωνάξουμε κατάμουτρα; Μᾶλλον, ὅτι ὅλοι τους, ἐκτὸς ἀπὸ κάλπικοι, εἶναι αὐτοκαταργημένοι καὶ ὅτι τὴν ἐξουσία, ποὺ τοὺς ἐμπιστεύτηκε ὁ λαὸς, τὴν ἰδιοποιήθηκαν, ἐξαιτίας τῶν σκόπιμων ἐνεργειῶν καὶ τῶν παραλείψεών τους, οἱ ἀδίστακτοι ξένοι τοκογλύφοι δανειστές μας, οἱ ὁποῖοι τελοῦν ὑπὸ τὴν προστασία τῶν κυβερνήσεων τῶν χωρῶν τῆς χούντας τῶν Βρυξελλῶν. Τρίτη μέρα μετὰ τὰ ἅγια Χριστούγεννα καὶ… μετὰ τὴ γνωστοποίηση τῆς ἀπόφασης τοῦ Συμβουλίου Ἐφετῶν, γιὰ τὴν προφυλάκιση τοῦ ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Βατοπαιδίου, Ἐφραίμ, προσπαθοῦ με οἱ Ἕλληνες νὰ καταλάβουμε ποιὰ σκοπιμότητα ἐπέβαλε νὰ σημαδευτοῦν τὰ φετινὰ Χριστούγεννα ἀπὸ ἕνα τόσο ἀντιχριστιανικὸ γεγονός. Ἤ, ὅπως λέει ὁ ποιητής: «Σὰν νὰ μὴ ἤτανε ἄλλος δρόμος γιὰ νὰ περάσει ἡ Ἄνοιξη»… 
   Ἔσπευσαν νὰ μᾶς διαφωτίσουν δικαστικοί, καθηγητὲς τῆς νομικῆς ἐπιστήμης, δικηγόροι, ἀλλὰ καὶ… πολιτικοί, πετυχαίνοντας τὸ ἀντίθετο ἀποτέλεσμα. Μᾶς εἶπαν αὐτὸ ποὺ θὰ ἦταν αὐτονόητο ἂν δὲν εἶχε καταργηθεῖ, οὐσιαστικὰ καὶ ὄχι ὑποθετικά, κάθε ἐξουσία στὸ ὑπαρκτὸ (…ἀκόμη γεωγραφικὰ) ἑλληνικὸ κράτος. Μὲ τὴν ἀπορία μας ἀκόμη πιὸ πελώρια, ρωτᾶμε ὅλους αὐτοὺς τοὺς θεσμικοὺς καὶ ἐξωθεσμικοὺς παράγοντες, ποῦ ἦταν, ὅταν ὁ τότε πρωθυπουργὸς τῆς χώρας (ὁ μικρὸς Κ. Καραμανλῆς) ἔκλεινε, παράνομα καὶ ἀντισυνταγματικά, τὴ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων καὶ ἀθώωνε αὐτόματα ὅλους τούς συνεργάτες του, πού εἶχαν ἐμπλακεῖ στὸ σκάνδαλο Βατοπαιδίου; Ποῦ ἦταν ὅλοι αὐτοὶ πού ὑπερασπίζονται σήμερα τὴν χωρὶς περιεχόμενο νομιμότητα; 
   Τὸ Ἅγιον Ὄρος ἔχει εἰδικὸ καθεστὼς (Καταστατικὸ Χάρτη). Ἔχει, ἐπίσης, πνευματικὸ προϊστάμενο (ποὺ εἶναι ἀνώτερος ἀπὸ τὸν πολιτικὸ διοικητή). Ἐνημερώθηκε ἁρμοδίως; Ἄν, ναί, πῶς ἀντέδρασε; Διότι, ἔχει πολὺ μικρότερη σημασία, ἂν θὰ προφυλακιστεῖ ὁ Ἐφραίμ, ἀπὸ τὸ νὰ μάθει σύμπας ὁ Ἑλληνισμὸς καὶ σύμπασα ἡ Ὀρθοδοξία, τὴν ἄποψη γιὰ τὶς ἐξελίξεις τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριάρχη. Ἂν δὲν ἐνημερώθηκε κι ἔμαθε τὰ πικρὰ νέα ὡς κοινὸς θνητός, ὅπως ὅλοι μας (ἀπὸ τὴν Τηλεόραση) καὶ σιωπᾶ, τί σημαίνει, ἆραγε, ἡ ἀνεξήγητη σιωπή του; Τὸ Ἅγιον Ὄρος εἶναι τὸ Περιβόλι τῆς Παναγιᾶς. Τὸ σεβάστηκαν ἐχθροὶ καὶ ἄπιστοι. Τί γυρεύουν ἐκεῖ δεκάδες ἀστυνομικοί, εἰσαγγελεῖς καὶ πολιτικοί, ὅταν δὲν προσέρχονται γιὰ προσκύνημα, μὲ τὴν ἐπιβαλλόμενη εὐσέβεια καὶ περισυλλογή;  Ποιὸς ἀπὸ ὅλους αὐτούς, θέλει νὰ τὸν πιστέψουμε ὅτι σοβαρολογεῖ, ὅταν διατείνεται ὅτι στὴ χώρα αὐτὴ (ὅπου ζοῦμε κιʼ ἐμεῖς) εἴμαστε ὅλοι ἴσοι ἀπέναντι στὸν νόμο καὶ τὴ δικαιοσύνη καὶ ὅτι εἶναι στοιχεῖο ὄχι ἄξιο προσοχῆς νὰ συμπίπτειἡ ἀπόφαση προφυλάκισης τοῦ…«Χ» ἁγιορείτη ἡγουμένου μὲ τὴν παραμονὴ τῆς πιὸ μεγάλης γιορ τῆς τῆς Χριστιανοσύνης, τὶς ὧρες ποὺ ἀνοίγουν οἱ Οὐρανοὶ καὶ ἀκούγονται οἱ ὕμνοι τῶν ἀγγέλων: «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία …διʼ ἡμᾶς γὰρ ἐγεννήθη Παιδίον νέον, ὁ πρὸαἰώνων Θεός»;Τὸ ἔχετε παρακάνει ὅλοι καὶ τὸ ἔχετε παρακάνει πολύ, ἀσυγχώρητα πολύ. Μαζευτεῖτε! Σοβαρευτεῖτε! Μὴ προκαλεῖτε ἄλλο! Διότι,ἐπὶ τῶν ἡμερῶν σας ἔχουν συμβεῖ τὰ πιὸ προκλητικὰ καὶ ἀπίστευτα σκάνδαλα, χωρὶς μέχρι σήμερα νὰ λογοδοτήσει κανείς σας. 
   Μὲ σκόπιμες ἐνέργειες καὶ παραλείψεις σας ἔχει καταστραφεῖ ὁλοσχερῶς ἡ χώρα μήτρα τῆς Οἰκουμένης.Ἐπὶ τῶν ἡμερῶν σας ἔχει μεταφερθεῖ στὴν Ἑλβετία ὅλο τὸ περιεχόμενο τοῦ Ἐθνικοῦ Ταμείου. Ἐπὶ τῶν ἡμερῶν σας, λόγῳ τῆς ὁριζόντιας ἐφαρμογῆς τῶν τυραννικὰ σκληρῶν μέτρων, ὅσοι ἔκλεψαν διατηροῦν ἀμετάβλητη τὴ δυνατότητά τους νὰ περνᾶνε ἀπὸ καλὰ ἕως βασιλικά, ἐνῶ ὅσοι δὲν ἔκλεψαν καὶ ἦταν καὶ παραμένουν νομιμόφρονες, στεροῦνται τὰ πάντα καὶ ἀνάβουν φωτιὲς ἔξω ἀπὸ τὰ κλειστὰ ἐργοστάσια γιὰ νὰ ζεσταθοῦν, ἀπλήρωτοι καὶ ἀπελπισμένοι στὸν ὑπερθετικὸ βαθμὸ καὶ ὅτι αὐτὸ συνεπάγεται. Γιʼ αὐτό, εἰδικὰ ἐσεῖς, πάει πολὺ νὰ προκαλεῖτε καὶ νὰ βάζετε σὲ δοκιμασία τὶς ἀντοχὲς τῶν Ἑλλήνων…Δὲν εἶναι δική μας ὑπόθεση ἡ τύχη καὶ ἡ μεταχείριση τοῦ Ἐφραίμ. Δὲν χρειάζεται νὰ μᾶς τὸ θυμίσει κανείς, τὸ γνωρίζουμε. 
   Ἀλλὰ ὁ Ἐφραίμ, ὅπως ὁ καθεὶς ἀντιλαμβάνεται, δὲν ἔχει ἄλλη ἐξουσία ἐκτὸς ἀπὸ τὴν πνευματική. Πολιτικοὶ προϊστάμενοι καὶ στελέχη τῆς Δημόσιας Διοίκησης ἔδιναν τὴ συγκατάθεσή τους, προκειμένου νὰ ληφθοῦν ἀποφάσεις. Τὸ σφάλμα του ἦταν ὅτι ἐμπιστεύτηκε τοὺς ἀδίστακτους καὶ παμπόνηρους πολιτικούς. Ἀδικοπραξία δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ διαπράξει μόνος του.Ἤ ὄχι; Ἡ Δικαιοσύνη ἕνα πράγμα δὲν πρέπει νὰ θυσιάζει: τὴν ἀλήθεια. 
   Στὴν ὑπόθεση τοῦ Βατοπαιδίου ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι γιὰ ἄλλους, τοὺς πραγματικὰ ἐνόχους, ἔπρεπε νὰ ἐκδοθοῦν ἐντάλματα, ἀλλὰ καὶ πάλι ὄχι τὴν… Παραμονὴ τῶν Χριστουγέννων. Δικαιοῦνται καὶ οἱ δικαστικοὶ νὰ κάνουν Χριστούγεννα καὶ οὐδεὶς ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ τοὺς ὑποχρεώσει νὰ ἀκυρώσουν τὸ Πνεῦμα τῶν Χριστουγέννων καὶ νὰ τοὺς χρεώσει μία τόση μεγάλη πνευματικὴ εὐθύνη. Κιʼ ἐπειδὴ αὐτὰ δὲν εἶναι δυνατὸν ἂν ἀμφισβητηθοῦν καὶ ὡς ἀφελὲς ἀκόμη διατυπώνεται τὸ ἐρώτημα, ἂν τώρα, ποὺ ὁ π. Ἐφραὶμ σηκώνει, μόνον ἐκεῖνος, τὸ σταυρὸ τοῦ μαρτυρίου,ὑπάρχει ἆραγε περίπτωση, κά ποιος ἀπὸ τοὺς πραγματικοὺς ἐνόχους νὰ προβεῖ σὲ ἀπελπισμένο διάβημα; Κλέφτης, φιλάργυρος, ὑποκριτής, προδότης ὁ Ἰούδας, ἀλλὰ μετάνιωσε γιὰ τὴν πράξη του καὶ κρεμάστηκε ἀπὸ τύψεις…
Τοῦ κ. Γαβριήλ Θ. Λαμψίδη 
(Ορθοδοξος Τύπος Αριθμός Φύλλου  1910  13 Ιανουαρίου 2012)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...