"Εγώ ειμί ο ποιμήν ο καλός.Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων. (Ιωάν. κεφ. ι΄στοιχ.11)"

menu

Παρασκευή, 18 Μαΐου 2012

Ἡ πορνεία σπέρνει τό θάνατον!

Print Friendly and PDF Print Print Friendly and PDF PDF
  
    Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Παῦλος ἔγραψε πὼς «τὰ ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας (εἶναι) θάνατος» (Ρωμ. 6,23). Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία φωνάζει ὅτι ἡ ἁμαρτία ὁδηγεῖ τὸν ἀμετανόητο ἄνθρωπο στὸν ὄλεθρο. Πρόσφατη τραγικὴ «ἀνακάλυψη» τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας ἀποδεικνύει πανηγυρικὰ τὴ θέση τῆς Ἐκκλησίας μας ὅτι ἡ ἀνεξελέγκτων διαστάσεων πορνεία στὴ Χώρα μας σπέρνει ἀνελέητα τὸ θάνατο! Δεκάδες ἀλλοδαπὲς (κυρίως) ἄλλα καὶ ἡμεδαπὲς πόρνες, φορεῖς τοῦ AIDS, ἔχουν μεταδώσει σὲ χιλιάδες πορνικούς τους πελάτες τὸ φοβερὸ ἰό. 
   Οἱ περισσότεροι ἀπὸ αὐτούς, οἱ ὁποῖοι πανικοβλημένοι , ἐπικοινώνησαν μὲ τὶς ὑπηρεσίες ὑγείας, ἦταν παντρεμένοι καὶ εἶχαν σχέσεις χωρὶς προφύλαξη μὲ τὶς πόρνες τοῦ δρόμου ἢ τῶν ἑκατοντάδων «παράνομων» πορνείων τοῦ κέντρου τῆς Ἀθήνας! Ὁ λαλίστατος καὶ «ἐλευθερόφρων» δήμαρχος Ἀθηναίων, δήλωσε κυνικά, πὼς ὅλοι οἱ οἶκοι ἀνοχῆς ἁρμοδιότητας τοῦ δήμου Ἀθηναίων «λειτουργοῦν» χωρὶς ἄδεια!Ὁ οἶκος ἀνοχῆς, στὸν ὁποῖο ἐντοπίσθηκε ἡ πρώτη ρωσίδα ὁροθετικὴ πόρνη «λειτουργοῦσε» μερικὲς δεκάδες μέτρα ἀπὸ τὸ οἰκεῖο ἀστυνομικὸ τμῆμα. 
   Ἡ ὑπηρεσία ἀσφαλείας δὲν εἶχε πληροφορηθεῖ τίποτε γιὰ τὴν ἠθικὴ καὶ ὑγειονομικὴ «βόμβα» τῆς περιοχῆς ἁρμοδιότητάς της ; Σαφῶς ὁ ἁμαρτωλὸς ἄνθρωπος κάνει τὴν ἐπιλογή του καὶ ὑφίσταται τὶς συνέπειες τῆς ἁμαρτίας. Ὅμως στὴν προκειμένη περίπτωση δὲν εἶναι ἀτομικὸ τὸ πρόβλημα , διότι οἱ ἔγγαμοι ἄνδρες πόρνοι ἐνδεχομένως ἔχουν μεταδώσει τὸ φοβερὸ ἰὸ καὶ στὶς ἀνυποψίαστες συζύγους καὶ κατʼ ἐπέκταση στὰ παιδιά τους. Οἱ ἀνύπαντροι μετέδωσαν ἢ θὰ μεταδώσουν τὸν ἰὸ στὶς ἐρωμένες, τὶς μνηστὲς καὶ μελλοντικὲς συζύγους τους. 
    Εἶναι αὐτὸ ποὺ ἡ Ἐκκλησία μας ὀνομάζει τραγικὲς συνέπειες τῆς ἀτομικῆς ἁμαρτίας στὸ κοινωνικὸ σύνολο ! Δὲν κακίζουμε καὶ δὲν καταδικάζουμε ὡς πρόσωπα τὶς πόρνες καὶ τοὺς πόρνους, διότι, ὅπως ὅλοι οἱ ἁμαρτωλοί, εἶναι τραγικὰ θύματα τοῦ διαβόλου καὶ δέσμιοι τῆς ἁμαρτίας. Καταδικάζουμε ὅμως τὴν ἁμαρτία, ὡς ἔργο διαβολικὸ καὶ τὴν κοινωνία , ἡ ὁποία ἀποδέχεται τὴν πορνεία ὡς δῆθεν «φυσικὴ κοινωνικὴ λειτουργία » καὶ ἐκτρέφει μὲ τὴ νοοτροπία της πόρνες καὶ πόρνους!

(Ορθοδοξος Τύπος Αριθμός Φύλλου  1927  , 18 Μαΐου 2012)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...