"Εγώ ειμί ο ποιμήν ο καλός.Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων. (Ιωάν. κεφ. ι΄στοιχ.11)"

menu

Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2012

Τὸ ἐκτρωματικὸν «θρησκευτικὸν σῆμα» τῶν Ὀλυμπιακῶν ἀγώνων 2012

Print Friendly and PDF Print Print Friendly and PDF PDF
  
   ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΙ ἡγέτες τῆς Ἀγγλίας, μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν ἀγγλικανὸ «ἀρχιεπίσκοπο» Ρόουαν Οὐίλιαμς,παρουσίασανστὸὈλυμπιακὸ πάρκο τοῦ Λονδίνου τὸ «θρησκευτικὸ σῆμα τῶν ὀλυμπιακῶν ἀγώνων 2012». Μὲ εἰσήγηση τοῦ δόκτορα «ἀρχιεπισκόπου»ἀποφασίσθηκενὰ μὴ ὑπάρχει σ᾽ αὐτὸ τίποτε, ποὺ νὰ θυμίζει καμιὰ θρησκεία, ἀλλὰ νὰ περιέχει κάποια ἀκαθόριστα σχήματα μὲ φόντο τὴν ὑδρόγειο , γιὰ νὰ εἶναι οἱ ὀπαδοὶ ὅλων τῶν θρησκειῶν εὐχαριστημένοι! 
   Δηλαδὴ ὁ κ. Οὐίλιαμς ἀγνόησε τὰ 80.000.000 καὶ πλέον χριστιανῶν τῆς χώρας του, γιὰ νὰ εὐχαριστήσει τὶς ἐλάχιστες μειοψηφίες! Μιλώντας μάλιστα στοὺς ἄλλους θρησκευτικοὺς ἡγέτες δήλωσε ἱκανοποιημένος , ποὺ κατὰ τὴ διάρκεια τῶν Ἀγώνων τοῦ 2012, οἱ ἐννέα μεγάλες θρησκευτικὲς παραδόσεις τῆς χώρας (Χριστιανοί, Μουσουλμάνοι, Ἰνδουιστές, Σίχ, Ἑβραῖοι, Μπαχάϊ, Τζαϊνιστές, Βουδιστὲς καὶ ὀπαδοὶ τοῦ Ζωροαστρισμοῦ) θὰ ἐκπροσωποῦνται στὸ Ὀλυμπιακὸ Χωριὸ κατὰ τὴ διάρκεια τῶν Ὀλυμπιακῶν καὶ Παραολυμπιακῶν Ἀγώνων. 
   Ὁ ἀγγλικανὸς ἱερέας Duncan Green δήλωσε ἀπροκάλυπτα: «Θέλαμε κάτι ποὺ οἱ ἄνθρωποι ὅλων τῶν θρησκειῶν θὰ μποροῦσαν νὰ φορέσουν καὶ νὰ αἰσθάνονται ἄνετα καὶ ποὺ θὰ ἔδειχνε ὅτι οἱ θρησκεῖες τοῦ κόσμου προχωρᾶνε μαζί»! Ἀλλὰ τί θὰ μποροῦσε νὰ περιμένει κάποιος ἀπὸ τὸν «ἀρχιεπίσκοπο» τοῦ Καντέρμπουρι, ποὺ εἶναι ταυτόχρονα καὶ παγανιστής, βάρδος δρυΐδης καὶ ἀπὸ «ἱερέα», συλλειτουργὸ μὲ λεσβίες παπαδίνες!
  Παρατηρώντας ἐπίσης μὲ προσοχὴ τὸ ἐκτρωματικὸ αὐτὸ σῆμα,τὸ ὁποῖοπαρουσίασαν οἱ θρησκευτικοὶ ἡγέτες (μεταξὺ αὐτῶν διακρίνεται καὶ ὀρθόδοξος κληρικός), ἔχουμε τὴ βεβαιότητα πὼς ἡ εἰκονιζόμενη ὑδρόγειος σφαίρα παραπέμπει στὴν παγκοσμιοποίηση καὶ ἐν προκειμένῳ στὴ σχεδιαζόμενη καὶ προωθούμενη ἐφιαλτικὴ πανθρησκεία τῆς «Νέας Ἐποχῆς»!
  
(Ορθοδοξος Τύπος Αριθμός Φύλλου  1929  , 1 Ιουνίου 2012)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...