"Εγώ ειμί ο ποιμήν ο καλός.Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων. (Ιωάν. κεφ. ι΄στοιχ.11)"

menu

Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2012

Οἱ Φαναριῶται ἐμπαίζουν τὸν ἔντιμον κλῆρον καὶ τὸν λαόν

Print Friendly and PDF Print Print Friendly and PDF PDF

   Λέγεται ὅτι τὸ Οἰκ. Πατριαρχεῖον ἠνωχλήθη ἀπὸ τὴν ἐνέργειαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γερμανίας νὰ δεχθῆ «ἁγίασμα» εἰς τὸ πρόσωπον (μύρωμα) ὑπὸ τοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ Καρδιναλίου. Λέγεται, ἐπίσης, ὅτι εἰς τὴν προσεχῆ Σύνοδον τῆς Ἱ.Συνόδου τοῦ Φαναρίου θὰ ἔλθη διὰ συζήτησιν τὸ θέμα. Εἴτε τὸ συζητήσουν εἴτε ὄχι τὸ θέμα αὐτὸ εἶναι ἀδιάφορον διὰ τὸν πιστὸν λαόν, διότι γνωρίζει ὅτι ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ἐμπαίζει τὸν πιστὸν λαὸν καὶ τὸν ἔντιμον κλῆρον. Διατί; Διότι ὁ Οἰκ. Πατριάρχης: 
1) Συμπροσεύχεται μὲ αἱρετικοὺς καὶ ἀλλοθρήσκους ποδοπατῶν τοὺς Ἱεροὺς Κανόνας, οἱ ὀποῖοι ἀπαγορεύουν τὴν συμπροσευχὴν καὶ τὰ συλλείτουργα μετὰ τῶν πλανεμένων Χριστιανῶν.
2) Ἀναγνωρίζει ὅλας τὰς αἱρετικὰς «Ἐκκλησίας», ὡς κανονικὰς καὶ σωζούσας Ἐκκλησίας, ἐξισώνων τὴν πλάνην μὲ τὴν ἀλήθειαν τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως.
3) Ὅλοι οἱ Οἰκουμενισταὶ Ἀρχιερεῖς συμφωνοῦν μὲ τὰς ὑποδείξεις του καὶ τὰς ὑποδείξεις τῶν στενῶν συνεργατῶν του. Διατὶ λοιπὸν νὰ τιμωρήση τὸν Οἰκουμενιστὴν Σεβ. Γερμανίας, ὁ ὁποῖος ἔπραξεν ὅσα τοῦ ὑπέδειξεν ὁ Οἰκ. Πατριάρχης εἰς τὴν καθιερωμένην ἡμέραν ἑορτασμοῦ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ; (Πέμπτη Μαΐου).
4) Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ἡγεῖται τῆς Οἰκουμενιστικῆς κινήσεως προωθῶν τὴν παναίρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ἂν κάποιος πρέπει νὰ τιμωρηθῆ αὐτὸς εἶναι πρῶτα ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης καὶ μετὰ ὁ Σεβ. Γερμανίας. 

(Ορθοδοξος Τύπος Αριθμός Φύλλου  1929  , 1 Ιουνίου 2012)

 
πηγή : http://www.orthodoxostypos.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...