"Εγώ ειμί ο ποιμήν ο καλός.Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων. (Ιωάν. κεφ. ι΄στοιχ.11)"

menu

Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2012

Κινούμενο σχέδιο που προωθεί την ομοφυλοφιλία ως φυσιολογική και γελοιοποιεί τον Χριστιανισμό!

Print Friendly and PDF Print Print Friendly and PDF PDF
 
Ἀπαράδεκτο βίντεο γιά μικρά…καί «μεγάλα» παιδιά, ἀπενοχοποιεῖ μέσα σέ «εὐχάριστο» κλίμα κινουμένων σχεδίων, τήν ὁμοφυλοφιλία !

 Ἐπειδή τό βίντεο δέν εἶναι μεταγλωττισμένο, παραθέτουμε τά βασικά μηνύματα πού περνᾶ, ἐπιγραμματικά:
1 ) «Ὅλως τυχαίως», ὁ πρωταγωνιστής τοῦ βίντεο, λέγεται Christian, δηλαδή Χριστιανός! Καί παρουσιάζεται νά ἀπορεῖ γιά τό ἄν ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι ἐπιλογή ( ὀρθή ἤ λανθασμένη )!
2 ) Παρουσιάζει τήν ὁμοφυλοφιλία ὡς φυσιολογική ἀνάμεσα σέ πληθώρα ζώων, ἐξομοιώνοντας ἐμέσως πλήν σαφῶς τόν ἄνθρωπο μέ αὐτά! Αὐτό παραπέμπει στήν Πατερική ρήση: «νος ποστάς το Θεο, κτηνώδης δαιμονιώδης γίνεται»!
3 ) Παρουσιάζει τήν ὁμοφυλοφιλία νά ἐξαρτᾶται ἀπό τά γονίδια, τίς ὀρμόνες καί τήν ψυχοσωματική κατάσταση τῆς ἐγκύου μητέρας κατά τήν περίοδο κύησης τοῦ ἐμβρύου καί ὄχι ἀπό τήν ἐλεύθερη βούληση τοῦ ἴδιου τοῦ προσώπου γιά τόν σεξουαλικό του προσανατολισμό!
4 ) Παρουσιάζει τήν ὁμοφυλοφιλία ὡς μή μεμπτή, ὅπως δέν εἶναι ἀξιόμεμπτος κάποιος που γεννιέται ἀριστερόχειρας ἀντί γιά δεξιόχειρας!
5 ) Γελοιοποιεῖ τόν Χριστιανισμό πού μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἀποκαθιστᾶ τό κατ’ εἰκόνα τοῦ ἀνθρώπου καί τόν λυτρώνει ἀπό ἁμαρτωλές ἀποκλίσεις κι ἀπό πάθη, μέ τό νά ἀποκλείει ὅτι αὐτό πραγματικά γίνεται!
6 ) Τέλος, παρουσιάζει ἕνα κατεβατό ἀπό «ἐπιστημονικούς» (ὁ Θεός νά φυλάγει) συλλόγους (ἰατρικούς, παιδιατρικούς, ψυχιατρικούς κλπ κλπ), ὅπου ὅλοι ἐν ἑνί στόματι ἀποφαίνονται: πώς δέ γίνεται νά εἶναι ἐπιλογή ἡ ὁμοφυλοφιλία, ἀλλά καθορίζεται ἐκ γενετῆς! Ἄρα, τό τελικό μήνυμα πού περνᾶ τό κινούμενο σχέδιο εἶναι πώς ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι μή ἀναστρέψιμη, προϊόν ὄχι ἐλεύθερης ἐπιλογῆς καί κατά συνέπεια ὄχι μεμπτή καί ἀξιοκατάκριτη, ἀλλάδ ἀντίθετα χρήζει ἀποδοχῆς καί συμπάθειας !
  
«ἢ οκ οδατε τι δικοι βασιλεαν Θεο ο κληρονομσουσι; μ πλανσθε· οτε πρνοι οτε εδωλολτραι οτε μοιχο οτε μαλακο οτε ρσενοκοται  οτε πλεονκται οτε κλπται οτε μθυσοι, ο λοδοροι, οχ ρπαγες βασιλεαν Θεο ο κληρονομσουσι»
( Α’ Κορινθ. κεφ.6, στίχ.9-10 )

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...