"Εγώ ειμί ο ποιμήν ο καλός.Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων. (Ιωάν. κεφ. ι΄στοιχ.11)"

menu

Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2012

Ἀνίερος καὶ βλάσφημος «ἐρωτικὴ θεία λειτουργία»!

Print Friendly and PDF Print Print Friendly and PDF PDF

     ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ καὶ αὐτό. Προτεσταντικὴ «ἐκκλησία» στὴν πόλη Mainz - Kastel τῆς Γερμανίας στὴν περιοχὴ τοῦ Βισμπάντεν, καθιέρωσε «ἐρωτικὴ θεία λειτουργία»! Φωτογραφίες, ποὺ ἀνέβηκαν στὸ διαδίκτυο, παριστάνουν πιστοὺς τῆς «ἐκκλησίας» νὰ χορεύουν ἀνακατεμένοι, ἄνδρες καὶ γυναῖκες, ξέφρενο χορὸ γύρω ἀπὸ τὴν «ἁγία» τράπεζα! Ἐμπνευστὴς αὐτῆς τῆς ἀνίερης καὶ βλάσφημης «λειτουργίας» εἶναι ὁ πάστορας Ralf Schmidt, ὁ ὁποῖος καλεῖ τοὺς πιστοὺς τῆς «ἐκκλησίας» του: «Καλῶς ἤλθατε στὸν ἀμπελώνα τῆς ἀγάπης»!

   
   Δὲν εἶναι δύσκολο νὰ διαπιστώσει κανεὶς τὴν ἀπίστευτη κατάπτωση τοῦ αἱρετικοῦ προτεσταντισμοῦ. Εἶναι ὁλοφάνερο, πὼς ὄχι μόνον δὲν ὑπάρχει ἴχνος τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ στὴν αἱρετικὴ προτεσταντικὴ πανσπερμία, ἀλλὰ κυριαρχεῖ ἡ δαιμονικὴ ἐνέργεια, ἡ ὁποία τὶς ὠθεῖ σὲ ἀπύθμενες ἐρεβώδεις πλάνες καὶ πρακτικές. Εἶναι πολὺ πιθανὸν ἡ ἐν λόγῳ «ἐκκλησία» νὰ εἶναι μέλος τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν καὶ ὁ «εὑρηματικὸς» πάστορας νὰ εἶναι ἰσότιμος σύνεδρος τῶν ὀρθοδόξων συνέδρων, κατὰ τὶς συνεδριάσεις του! 
   Ρωτᾶμε (χωρὶς νὰ περιμένουμε ἀπάντηση) τοὺς ὀρθοδόξους συμμετέχοντες στὸ Π.Σ.Ε. ἔχουν ἥσυχη τὴ συνείδησή τους νὰ συνδιαλέγονται ἐπὶ ἴσοις ὅροις μὲ χυδαίους αἱρετικούς, σὰν τὸν πάστορα Ralf Schmidt; Ἂν τελεσθεῖ (συνηθίζεται ἄλλωστε) σὲ κάποια συνάντηση τοῦ Π.Σ.Ε. «ἐρωτικὴ θεία λειτουργία», πῶς θὰ ἀντιδράσουν;

(Ορθόδοξος Τύπος  , Αριθ Φύλλου 1944, 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 )
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...