"Εγώ ειμί ο ποιμήν ο καλός.Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων. (Ιωάν. κεφ. ι΄στοιχ.11)"

menu

Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2012

Όσοι δηλώνουν «Άθεοι» εις την Κύπρο απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών

Print Friendly and PDF Print Print Friendly and PDF PDF
 
    Όσοι δηλώνουν «Άθεοι» εις την Κύπρο απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών αλλὰ παραμένουν εἰς τὴν σχολικὴν αἴθουσαν, συμφώνως πρός ἐγκύκλιον τοῦ ὑπ. Παιδείας.
   Συμφώνως πρὸς ἀποκαλυπτικὸν ρεπορτὰζ τῆς κ. Χριστιάνας Κυριακίδου, εἰς τὴν ἡμερησίαν ἐφημερίδα «Φιλελεύθερος» τῆς Κύπρου, ὑπὸ ἡμερομηνίαν 14ην Σεπτεμβρίου:
«“ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥΣ λόγους” μπορεῖ νὰ ἐπικαλεστεῖ ἕνας μαθητής, γιὰ νὰ ζητήσει ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, σύμφωνα μὲ ἐγκύκλιο τοῦ ὑπουργείου Παιδείας. Βάσει τῆς σχετικῆς διαδικασίας, ὁ μαθητὴς ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ὑποβάλει αἴτηση, στὴν ὁποία πρέπει νὰ καθορίσει τοὺς ἰδιαίτερους λόγους καὶ ἀφοῦ τὴν ὑπογράψει ὁ γονιὸς ἢ κηδεμόνας του, νὰ τὴν καταθέσει στὸ σχολεῖο του. Ὁ διευθυντὴς ἀπὸ τὴν πλευρά του, θὰ πρέπει ἐπίσης νὰ τὴν ὑπογράψει καὶ ἀκολούθως νὰ τὴν ἀποστείλει στὸ ὑπουργεῖο Παιδείας γιὰ τελικὴ ἔγκριση ἢ ἀπόρριψη. Σύμφωνα μὲ  λειτουργὸ  τοῦ  ὑπουργείου Παιδείας, τὰ τελευταῖα χρόνια παρατηρεῖται τὸ ἑξῆς φαινόμενο:
   Ἐκτὸς ἀπὸ ἀλλοδαποὺς μαθητές, οἱ ὁποῖοι ὑποβάλλουν σχετικὸ αἴτημα λόγῳ διαφορετικοῦ θρησκεύματος, ἀπαλλαγὴ ζητοῦν καὶ μαθητὲς πού, ἂν καὶ βαφτισμένοι χριστιανοὶ–ὀρθόδοξοι, δηλώνουν ἄθεοι. Τὸ ὑπουργεῖο δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ ἱκανοποιήσει τὴν ἐπιθυμία τους. Σχολιάζοντας τὸ θέμα ὁ πρόεδρος τῆς ΟΕΛΜΕΚ, Δημήτρης Ταλια δῶ ρος, διευκρίνισε ὅτι “τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν δὲν εἶναι μάθημα προσηλυτισμοῦ, ἀλλὰ διδασκαλίας τῶν πανανθρώπινων ἀξιῶν, ὅπως τῆς ἀγάπης, τῆς ἰσότητας καὶ τῆς ἀλληλεγγύης, ποὺ διαπνέουν ὅ λες τὶς θρησκεῖες”. “Παρόλα αὐ τά”, πρόσθεσε, “εἶναι σεβαστὸ τὸ δι καίωμα τῶν παιδιῶν νὰ διεκδικοῦν  ἐξαίρεση” καὶ “νὰ δίνεται ἀπαλλαγὴ σὲ ἀνθρώπους ἄλλων θρη σκειῶν”. 
   Τονίζεται ὅτι ἡ ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὸ μάθημα δὲν συνεπάγεται ἀπουσία τοῦ μαθητῆ ἀπὸ τὴν τάξη τὴν ὥρα τῆς διδασκαλίας του. Σημαίνει ὅτι ἐξαιρεῖται ἀπὸ προφορικὲς ἐξετάσεις καὶ διαγωνίσματα καὶ ὅτι δὲν θὰ ἔχει βαθμὸ στὸν ἔλεγχο γιὰ τὸ συγκεκριμένο μάθημα, ἀλλὰ παραμένει στὴν αἴθουσα καὶ ἀσχολεῖται μὲ κάποια ἄλλη ἐργασία, τὴν ὁποία καὶ θὰ πρέπει νὰ παραδώσει. Ἡ ἴδια διαδικασία ἀκολουθεῖται καὶ γιὰ τὰ ὑπόλοιπα μαθήματα ἀπὸ τὰ  ὁποῖα ἔνοικοι  τῆς  Μέσης Ἐκπαίδευσης  μποροῦν νὰ πάρουν ἀπαλλαγή:
α) Ξένες Γλῶσσες: Ὁ μαθητὴς μπορεῖ νὰ ἐξαιρεθεῖ, ἐὰν καταθέσει ἐνδεικτικὸ προόδου, ποὺ νὰ ἀποδεικνύει  ὅτι  δὲν διδάχτηκε τὸ μάθημα τὴν προηγούμενη σχολικὴ χρονιά. Ἰσχύει γιὰ μαθητές, ποὺ ἔρχονται ἀπὸ ἄλλες χῶρες.
β) Ἀρχαῖα Ἑλληνικά: Ἀπαιτεῖται ἐνδεικτικὸ προόδου, ποὺ νὰ ἀποδεικνύει ὅτι ὁ μαθητὴς δὲν ἔχει διδαχθεῖ τὸ μάθημα τὴν προηγούμενη χρονιά.
γ) Φυσικὴ Ἀγωγὴ ἢ ἄλλο μάθημα γιὰ λόγους ὑγείας:  Στὴν περίπτωση αὐτή, γιὰ νὰ δοθεῖ ἡ ἐξαίρεση ἀπαιτεῖται πρωτότυπο πιστοποιητικὸ γιατροῦ».

(Ορθόδοξος Τύπος  , Αριθ Φύλλου 1943, 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 )
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...