"Εγώ ειμί ο ποιμήν ο καλός.Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων. (Ιωάν. κεφ. ι΄στοιχ.11)"

menu

Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2012

Η αργία της Κυριακής - Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος

Print Friendly and PDF Print Print Friendly and PDF PDF

Καί πάλι τό θέμα τς Κυριακς ργίας στό προσκήνιο. Χρόνια τώρα γίνεται νας μεγάλος γνας, πό κύκλους πού οδεμία σχέση χουν μέ τήν πνευματικότητα τς ρθοδοξίας καί μλλον νοχλονται, ς παμπόνηρος, πό τήν ργία τς Κυριακς, ποία εναι φιερωμένη στόν Θεό, τόν κκλησιασμό καί τήν πνευματική περισυλλογή τν νθρώπων.
Θά πρέπει νά εναι φελής κάποιος, άν πιστεύσ τι πιχειρεται νά καταργηθ ργία τς Κυριακς μέ σκοπό τήν νίσχυση τς οκονομικς νάπτυξης καί τήν πελευθέρωση τς γορς, τήν τόνωση τς γοραστικς κινήσεως καί τήν ποβοήθηση το τουρισμο. Θά μασταν φελες, άν θεωρούσαμε τι λειτουργία τν καταστημάτων τς Κυριακς εναι θέμα κεντρικό τς λληνικς οκονομίας. Οτε βέβαια δυνάμεθα νά πιστεύσωμε τι θά λυθ τό οκονομικό πρόβλημα τς χώρας μας μέ τό ς νω μέτρο.
λλο εναι τό ζήτημα. Δυστυχς συνεχίζεται πνευματική ποδόμηση τς λληνικς κοινωνίας. Πς ραγε νά ρμηνεύσ κανείς τήν προτεινόμενη καθιέρωση τς Δευτέρας ς ργίας; Ατό εναι τό ξωτερικό περίβλημα τς καλά μελετημένης καί ργανωμένης προσπάθειας ποϊεροποιήσεως τς ζως τν λλήνων καί καταργήσεως τς Κυριακς ς μέρας προσευχς φιερωμένης στόν Θεό. μανία ατή τς καταργήσεως τς Κυριακς ργίας φείλεται σέ λόγους δεολογικούς καί υοθετε τήν ποψη «ναί στό θιμο τς ργίας μιά μέρα τήν βδομάδα, λλά ποιαδήποτε μέρα» (Τζόν Στιούαρτ Μίλλ, Περί λευθερίας, κδ. πίκουρος, θήνα 1983, σελ. 152-3).
ργία τς Κυριακς εναι ντολή το Θεο, καί μιλον γι’ ατήν ο πόστολοι καί ο γιοι Πατέρες καί Διδάσκαλοι τς κκλησίας. Τήν ργία ατή θέσπισε μέ πόφασή του Μέγας Κωνσταντνος (Ατοκρατορικό Διάταγμα τς 3ης Μαρτίου 321). πάρχουν βέβαια καί Διατάξεις καί «Νεαρές» λλων Ατοκρατόρων, λλά ξίζει νά μνημονεύσωμε τι γία Στ’ Οκουμενική Σύνοδος καθιέρωσε τελικά τήν Κυριακή ς τελεία ργία, γιά νά συμμετέχουν ο Χριστιανοί στήν Θεία Λειτουργία καί νά συναντται μεταξύ τους καί νά συμπνευματίζωνται τά μέλη τς οκογένειας.
Θά δυνάμεθα νά ναφέρωμε πάρα πολλά π’ ατο, σημειώνομε μως τι τόν ούνιο το 2011 συναντήθηκαν στίς Βρυξέλλες 65 κπρόσωποι Ερωπαϊκν ργανώσεων καί Συνδικάτων, κπρόσωποι τς ρθοδόξου κκλησίας καί λλων μολογιν πού ποτελον τήν «Ερωπαϊκή Συμμαχία γιά τήν ργία τς Κυριακς» καί πέγραψαν νακοίνωση, μέ τήν ποία δεσμεύονται νά γωνισθον πέρ τς διατηρήσεως τς ποχρεωτικς ργίας τς Κυριακς.
Τήν Κυριακή ργία τήν σεβάσθησαν ο αἰῶνες.  Συνδέθηκε μέ τήν ζωή τν ρθοδόξων Χριστιανν καί μέ τήν πορεία το θνους μας, τό ποο πάντοτε σεβάσθη τόν νόμο το Θεο. Δυστυχς, ο νεοέλληνες, θέλομε τά πάντα νά τά σοπεδώσωμε. μπρός λοιπόν, γιατί καθυστερετε; Τί λλο πέμεινε; λα ατά τά χρόνια συνετελέσθη τό «λαμπρό» ργο τς ποδομήσεως ατς τς κοινωνίας. Καί συνετελέσθη μέ πιτυχία, πρός μεγίστη χαρά καί κανοποίηση τν σεβν καί ντιθέων καί μισελλήνων πατρώνων μας. μπρός λοιπόν... προχωρστε, συνεχστε μέ πίστη σέ ατούς πού δέν γαπον τήν Πατρίδα μας! Δέν τούς βλέπετε πού χαίρουν καί πιχαίρουν μέ τά «θαύματα» πού πετελέσθησαν στόν τόπο μας διά τν ντολν τους; «Μπράβο σας», μς φωνάζουν. «Συγχαρητήρια... ξαναγράψατε παραχαράσσοντας τήν στορία σας. Εγε σας... διαλύσατε τήν παράδοσή σας, ρνηθήκατε τόν πολιτισμό σας. Χίλιες φορές σς παινομε... διαλύσατε τήν οκογένεια, ρημάξατε τά χωριά σας, κλείσατε τά σχολεα σας... εστε πρότυπα στό παγκόσμιο γίγνεσθαι...».
Επε κ. πουργός, προκειμένου νά δικαιολογήσ τήν πόφαση νά παραμένουν νοικτά τά καταστήματα τήν Κυριακή: «...πιδιώκουμε νά κάνουμε τήν  γορά πιό σύγχρονη, πιό ερωπαϊκή, πιό φιλική στούς καταναλωτές. Γίνεται μιά τομή μέ βάση τήν ερωπαϊκή μπειρία. Δίνουμε τήν δυνατότητα στίς μεγάλες πιχειρήσεις νά δουλέψουν περισσότερο, καί στίς μικρές κόμα πιό πολύ. Δίνουμε τήν δυνατότητα στούς καταναλωτές, λληνες καί τουρίστες, νά κάνουν λεύθερα τίς γορές τους...».
Ατό μς φαγε κ. πουργέ. Ατό σς τό λέμε τόσα χρόνια καί δέν τό ντιλαμβάνεσθε. σπουδή νά κάνουμε τήν χώρα μας... τήν γορά... τήν.... τήν..., πιό ερωπαϊκή καί πιό «φιλική» στόν καταναλωτή. Διερωτηθήκατε ραγε, κ. πουργέ, πς θά γίν πιό φιλική γορά, ταν ο λληνες δέν χουν λεπτό το λεπτο στήν τσέπη τους γιά νά ψωνίσουν γιά τά Χριστούγεννα; χρόνος λειψε πό τόν Λαό, γιά νά προμηθευθ νά ψωνίσ τά πρός τό ζν παραίτητα; Γιατί κ. πουργέ θέλετε νά χρεωθτε μιά πόφαση, ποία δέν προχώρησε πί τόσα τη; λλά τί λέγω... μς δίδεται πλέον δυνατότητα νά φαρμόσωμε «νέες μεθόδους» στήν πατρίδα μας... διότι χομε ποκτήσει... «ερωπαϊκή μπειρία». Θαυμασία διαπίστωσις. Σπουδάσαμε στήν ποχριστιανοποιημένη Ερώπη, πήραμε τά φτα πό τήν «λευκή δαιμονία», πως τήν νόμαζε γιος ουστνος Πόποβιτς. Γι’ ατό, γαπητοί μου, φτάσαμε σέ ατά τά χάλια∙ διότι έχουμε... «ερωπαϊκή μπειρία». Βεβαίως δέν παξιώνομε τόν Ερωπαϊκό πολιτισμό. λλά δέν εναι δυνατόν νά εσαγάγωμε στήν Πατρίδα μας, ,τι πόβλητο τς Ερώπης καί πολύ περισσότερο νά υοθετήσωμε τήν θεη Ερωπαϊκή κουλτούρα καί προοπτική.
λλά γιατί νά πευθύνωμαι ες τα μή κουόντων; σως καμα λάθος πού γραψα τίς παραπάνω γραμμές. Θά πευθυνθ στόν ρθόδοξο λληνικό Λαό, ποος ξέρει νά ντιστέκεται, νά πιμέν καί νά νικ. Μπορε πρός καιρόν νά παρασύρεται, μως στό τέλος λειτουργε σωστικά τό πνευματικό του DNA καί λη ψυχοσύνθεσή του, ποτισμένη μέ τά νάματα τς λληνορθοδοξίας.
γαπητοί μου, ς κούσωμε τί λέγει γιος Κοσμς Ατωλός περί τς ργίας τς Κυριακς. Εναι χαρακτηριστική διδαχή του καί πάντοτε πίκαιρη.
«πγεν Κύριος ες τν κόλασιν κα βγαλε τν δάμ, τν Εαν κα τ γένος του. νέστη τν τρίτην μέραν. φάνη δώδεκα φορς ες τος ποστόλους του. γινε χαρ ες τν ορανόν, χαρ ες τν γν κα ες λον τν κόσμον· φαρμάκι κα σπαθ δίστομον ες τν καρδίαν τν βραίων κα μάλιστα το διαβόλου. Δι τοτο κα ο βραοι δν κατακαίονται λλην μέραν τόσον, σν τν Κυριακήν, πο κούουν τν παπά μας ν λέγ: « ναστς κ νεκρν Χριστς ληθινς Θες μν». Διότι κενο πο σπούδαζον ο βραοι ν κάμουν δι ν ξαλείψουν τ νομα το Χριστο μας, γύρισεν ναντίον τς κεφαλς των. Πρέπει κα μες, δελφοί μου, ν χαιρώμεθα πάντοτε, μ περισσότερον τν Κυριακήν, πο ενε νάστασις το Χριστο μας. Διότι Κυριακν μέραν γινεν Εαγγελισμς τς Δεσποίνης μν Θεοτόκου κα ειπαρθένου Μαρίας. Κυριακν μέραν μέλλει Κύριος ν ναστήσ λον τν κόσμον. Πρέπει κα μες ν ργαζώμεθα τς ξ μέρας δι τατα τ μάταια, γήϊνα κα ψεύτικα πράγματα, κα τν Κυριακν ν πηγαίνωμεν ες τν κκλησίαν κα ν στοχαζώμεθα τς μαρτίας μας, τν θάνατον, τν κόλασιν, τν παράδεισον, τν ψυχήν μας πο ενε τιμιωτέρα π λον τν κόσμον, κα χι ν πολυτρώγωμεν, ν πολυπίνωμεν κα ν κάμνωμεν μαρτίας· οτε ν ργαζώμεθα κα ν πραγματευώμεθα τν Κυριακήν. κενο τ κέρδος πο γίνεται τν Κυριακν ενε φωρισμένο κα κατηραμένο, κα βάνετε φωτι κα κατάρα ες τ σπίτι σας κα χι ελογίαν· κα σ θανατώνει Θες παράκαιρα, τν γυνακα σου, τ παιδί σου, τ ζον σου ψοφ, λλον κακόν σο κάμνει. θεν, δελφοί μου, δι ν μ πάθετε κανένα κακόν, μήτε ψυχικν μήτε σωματικόν, γ σς συμβουλεύω ν φυλάγετε τν Κυριακήν, σν πο ενε φιερωμένη ες τν Θεόν. δ πς πηγαίνετε, χριστιανοί μου; Τν φυλάγετε τν Κυριακήν; ν εσθε χριστιανοί, ν τν φυλάγετε. χετε δ πρόβατα; Τ γάλα τς Κυριακς τί τ κάμνετε; κουσε, παιδί μου· ν τ σμίγς λο κα ν τ κάμνς πτ μερίδια· κα τ ξ μερίδια κράτησέ τα δι τν αυτόν σου, κα τ λλο μερίδιον τς Κυριακς, ν θέλης, δσε το λεημοσύνην ες τος πτωχος ες τν κκλησίαν, δι ν ελογήσ Θες τ πράγματά σου. Κα ν τύχη νάγκη κα θέλς ν πωλήσς πράγματα φαγώσιμα τν Κυριακήν, κενο τ κέρδος μ τ σμίγεις ες τν σακκούλα σου, διότι τν μαγαρίζει· λλ δσε τα λεημοσύνην, δι ν σς φυλάγ Θες» (Διδαχ. Δ’).
λλά νέφερα προηγουμένως, τι τήν πάντηση στήν προσπάθεια τς ποϊεροποιήσεως τς ζως στήν λλάδα καί στόν γνα κάποιων νά μετατρέψουν τήν Πατρίδα μας σέ θρησκο κράτος, μόνο λληνικός Λαός μπορε νά τήν δώσ.
Γι’ ατό δελφοί μου, γεμστε τίς κκλησίες μέ τήν παρουσία σας. Μή μένετε κανείς στό σπίτι τήν Κυριακή. κκλησιασττε. Πάρετε πό τό χέρι τά παιδιά σας καί πολαύσετε τήν χαρά το Θεο καί τήν κοινωνία τν προσώπων μέσα στήν Θεία Λειτουργία, ποία κατά τόν γιο ωάννη τόν Χρυσόστομο εναι «σύνοδος Ορανο καί γς».
φστε ποιαδήποτε ργασία στήν  κρη κατά τήν μέρα το Κυρίου καί μετά τήν Θεία Λειτουργία χαρτε τήν οκογένειά σας, μιλστε μέ τά παιδιά σας, καθστε στό διο τραπέζι, ζστε τήν χαρά τς οκογενειακς θαλπωρς τήν ποία χωρίς λόγο, τά τελευταα χρόνια χάσαμε.
Καί ν, ν τέλει, φαρμοστον ατά τά μέτρα καί λλα χειρότερα σως, μή ψωνίζετε τήν μέρα τς Κυριακς, ντιστεκόμενοι στόν δοστρωτρα πού θέλει νά συντρίψ κάθε χνος νθρωπις καί πνευματικότητος σ’ ατόν τόν τόπο. Καί ο εσεβες καταστηματάρχαι ς μή πηγαίνουν νά ργασθον κατά τήν μέρα τς Κυριακς.
Μή λησμοντε δελφοί μου, τόν λόγο το Πατρο-Κοσμ το Ατωλο.
«κενο τό κέρδος πού γίνεται τήν Κυριακή εναι φωρισμένο καί κατηραμένο καί βάζετε φωτιά στό σπίτι σας καί χι ελογία».
Γνωρίζω τι κάποιοι θά σχολιάσουν δυσμενς τήν διδασκαλία το Πατρο-Κοσμ καί μάλιστα μέ θολό καί ψευτοκουλτουριάρικο λόγο. Δέν πειράζει μως. Ατή εναι λήθεια. ργασία τς Κυριακς γιά τούς ρθοδόξους Χριστιανούς δέν πιφέρει κανένα κέρδος, κυρίως πνευματικό, οτε προσπορίζει ελογία πό τόν Θεό.

πηγή :http://www.i-m-patron.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...