"Εγώ ειμί ο ποιμήν ο καλός.Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων. (Ιωάν. κεφ. ι΄στοιχ.11)"

menu

Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2013

Η Δευτέρα Παρουσία κατά τον Άγιο Κύριλλο Ιεροσολύμων - π. Θεόδωρος Ζήσης

Print Friendly and PDF Print Print Friendly and PDF PDF

15η Κατήχηση: Χαρακτηριστικά της 1ης και 2ας Παρουσίας του Χριστού. Σχετικά με το χρόνο που θα συμβεί η 2α Παρουσία. Η αναγκαιότητα της νήψεως και της εκγρηγόρσεως, προκειμένου να μη πλανηθούμε από τον αντίχριστο. Αναφορά στα σημεία των καιρών: οι ψευδοπροφήτες, οι πόλεμοι. Εκκλησιαστικό σημείο... 
Το βδέλυγμα της ερημόσεως, ο υιός της αποστασίας. Πως θα ξεχωρίσουμε την έλευση του Χριστού. Πως διέβαλε ο διάβολος την γέννηση του Χριστού και πως σχεδιάζει να διαβάλλει και τη Δευτέρα Παρουσία. Οι πηγές του αγίου Κυρίλλου. Τα ψευδοθαύματα του αντιχρίστου.


πηγή : http://www.impantokratoros.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...