"Εγώ ειμί ο ποιμήν ο καλός.Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων. (Ιωάν. κεφ. ι΄στοιχ.11)"

menu

Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013

Ευτυχής ο Χριστιανός .....

Print Friendly and PDF Print Print Friendly and PDF PDF

  Η Παναγία η Μήτηρ του Κυρίου, εμφανισθείσα πολλάκις εις πολλούς Αγίους είπεν :

  «Επειδή μου αρέσουν υπερβαλλόντως οι ωραίοι ύμνοι των 24 οίκων, θα αγαπώ, θα προστατεύω, θα σκέπω και θα φυλάττω από  παν κακόν, πάντα Χριστιανόν, όστις θα με χαιρετίζη άπαξ της ημέρας με τους ύμνους τούτους και θα ζη κατά τον νόμον του Θεού.
  Κατά δε την τελευταίαν ημέραν της ζωής αυτού και θα τον υπερασπισθώ και ενώπιον του Υιού μου».

 Ευτυχής ο Χριστιανός, όστις απαγγέλλει τους χαιρετισμούς τούτους καθ' εκάστην ημέραν με σεβασμόν, ευλάβειαν και αγάπην.

πηγή: Εκ του χειρογράφου της Ιεράς μονής των Ιβήρων  Παναγίας της Πορταϊτίσσης Αγίου Όρους

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...