"Εγώ ειμί ο ποιμήν ο καλός.Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων. (Ιωάν. κεφ. ι΄στοιχ.11)"

menu

Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2013

Ανταπόκριση από Ρωσία: Λαμπρή η υποδοχή του Σταυρού του Αγίου Ανδρέου στην πόλη ΟΝΤΙΣΟΒΑ(προ της ΜΟΣΧΑΣ)

Print Friendly and PDF Print Print Friendly and PDF PDF
okalospoimin's rosia album on Photobucket

  Μετά τήν Ἁγία Πετρούπολη, ὁ Σταυρός τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, μετεφέρθη μέ τραῖνο, μέσα σέ εἰδικό βαγόνι-Ναό, στήν πόλη Ὀντισόβα, ὅπου ἀνέμενε ὁ Μητροπολίτης Κρουτίτσης καί Κολόμνας Ἰουβερνάλιος, ὁ βοηθός Ἐπίσκοπος Ρωμανός, ὁ Ἔπαρχος κ. Ἀλέξανδρος Γεώργιεβιτς, Κληρικοί καί πλῆθος κόσμου. Πληθύς δέ δημοσιογράφων καί τηλεοπτικῶν Μέσων ἐκάλυπτε τό γεγονός.
  Μετά τόν Σταθμό, ὁ Σταυρός μετεφέρθη στόν περικαλλῆ Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ὅπου ἀνέμενε πλῆθος Ἱερέων καί Λαοῦ. Ἐκεῖ ἐτοποθετήθη στό μέσον τοῦ Ναοῦ καί ἔγινε εἰδική δέηση. 
  Ὁ Ἐπίσκοπος Ρωμανός προσεφώνησε τόν Μητροπολίτη Πατρῶν κ. Χρυσόστομο, ὁ ὁποῖος ἀπήντησε μέ θερμή ἀντιφώνηση. Ἐπίσης προσεφώνησε τόν Σεβασμιώτατο ὁ Ἔπαρχος κ. Ἀλέξανδρος Γεώργεβιτς. 
  Ὁ Σεβασμιώτατος παρεχώρησε ἐν συνεχείᾳ συνέντευξη στά πολλά Ρωσικά μέσα ἐνημέρωσης, τά ὁποῖα ἐκάλυπταν τό ἱστορικό γεγονός.

πηγή : http://www.i-m-patron.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...