"Εγώ ειμί ο ποιμήν ο καλός.Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων. (Ιωάν. κεφ. ι΄στοιχ.11)"

menu

Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2013

Επιστολή Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου, προς τον υφυπουργό παιδείας και θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνο Γκιουλέκα

Print Friendly and PDF Print Print Friendly and PDF PDF
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ

Ἐν Πάτραις τῇ 12ῃ Σεπτεμβρίου 2013


Ἀριθμ. Πρωτ. : 819


Πρός
τόν Ἀξιότιμον κ. Κωνσταντῖνον Γκιουλέκαν
Ὑφυπουργόν Παιδείας & Θρησκευμάτων

Εἰς Ἀθήνας

          Ἀγαπητέ μου κ. Ὑφυπουργέ,

Ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς μου ἐπιθυμῶ νά σᾶς συγχαρῶ καί νά σᾶς ἐπαινέσω, γιά τήν παρέμβασή σας, κατά τήν συζήτηση τοῦ Νομοσχεδίου γιά τήν «Ἀναδιάρθρωση τῆς Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης» στήν ἁρμόδια Ἐπιτροπή Μορφωτικῶν Ὑποθέσεων τῆς Βουλῆς, καί γιά τήν δήλωσή σας σχετικά μέ τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν.

Συνεχίστε νά ἀγωνίζεσθε, ὥστε αὐτός ὁ Λαός νά βρῇ τήν δύναμη νά σταθῇ στά πόδια του. Ἀρκετά κτυπήθηκαν οἱ ρίζες μας, ἡ πίστη μας, ἡ Ἑλληνικότητά μας, ἡ ταυτότητά μας, ἡ αὐτοσυνειδησία μας.

Ὑψῶστε, ὅσοι ἀγαπᾶτε τήν πατρίδα μας, φωνή ἔναντι ὅλων ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι θέλουν μιά Ἑλλάδα φάντασμα τοῦ ἑαυτοῦ της καί ἀγωνίζονται ἀπεγνωσμένα  γιά νά πετύχουν αὐτό τόν στόχο.

Ἀπομονῶστε τίς θρασύτατες φωνές πού ἐξέρχονται ἀπό ἀνθέλληνες, οἱ ὁποῖοι ὡς προβατόσχημοι λύκοι ἐπί τόσα ἔτη καταστρέφουν αὐτό τόν τόπο, ἀγωνιζόμενοι μέ μένος ἐναντίον τῆς πίστεώς μας, τῆς γλώσσας μας, τῆς ἱστορίας μας.

Τό κακό δέν πάει ἄλλο. Ἄς ἑνώσωμε τίς δυνάμεις μας, ὥστε νά σταματήσῃ ὁ κατήφορος.

Εἴμαστε μαζί σας γιά ὅ,τι καλό γιά τήν πατρίδα μας καί τά παιδιά μας.

Ἡ Ὀρθοδοξία στήριξε τήν Ἑλλάδα πάντοτε. Αὐτή τήν στηρίζει καί σήμερα. Χωρίς αὐτήν, ἡ Ἑλλάδα δέν μπορεῖ νά προχωρήσῃ καί νά ὀρθοποδήσῃ. Εἶναι καιρός πλέον νά ὑψώσωμε τεῖχος ἔναντι τῶν καταστροφέων τῆς χώρας μας, εἴτε ἡμετέρων εἴτε ξένων.


Μέ εὐχές καί βαθειά ἐκτίμηση,

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...