"Εγώ ειμί ο ποιμήν ο καλός.Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων. (Ιωάν. κεφ. ι΄στοιχ.11)"

menu

Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2013

«Τριγμοὶ» εἰς τὸ σαθρὸν οἰκοδόμημα τῆς ἀγγλικανικῆς «ἐκκλησίας»

Print Friendly and PDF Print Print Friendly and PDF PDF

   ΣΤΙΣ 6 Ἰουλίου ἔγινε ἡ «Γενικὴ Σύνοδος» τῆς ἀγγλικανικῆς «ἐκκλησίας», στὴν ὁποία οἱ «ἐπίσκοποι» μὲ τοὺς λαϊκοὺς συνέδρους ἔγιναν κυριολεκτικὰ «μύλος»! Αἰτία, οἱ χειροτονίες τῶν γυναικῶν καὶ τῶν ὁμοφυλόφιλων «ἐπισκόπων»! Πρὶν λίγο καιρὸ ἡ «Βουλὴ τῶν ἐπισκόπων» εἶχε ἄρει τὴν ἀπαγόρευση νὰ ἐμποδίζονται δεδηλωμένοι ὁμοφυλόφιλοι νὰ γίνονται ἐπίσκοποι. Τὸ BBC εἶχε μεταδώσει τὴν εἴδηση πὼς τὸ νέο καθεστὼς ἰσχύει καὶ γιὰ τοὺς «ἱερεῖς», ποὺ βρίσκονται σὲ «σύμφωνο συμβίωσης μὲ ἄτομα τοῦ ἰδίου φύλου», ἐφαρμόζοντας τὸ νόμο τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου, ὅπου τὰ ὁμόφυλα ζευγάρια πρέπει νὰ ἀπολαμβάνουν τὰ ἴδια δικαιώματα μὲ τὰ ἑτερόφυλα ζευγάρια! 
   Μὲ μία προϋπόθεση: νὰ μείνουν ἄγαμοι! Οἱ συντηρητικοὶ «ἐπίσκοποι» ἀντιδροῦν σθεναρὰ σὲ μία τέτοια κατάσταση καὶ ἀπειλοῦν σχίσμα! Ἀλλὰ καὶ οἱ χειροτονίες τῶν γυναικῶν, καὶ μάλιστα ὡς «ἐπίσκοποι» διχάζει τὴν ἀγγλικανικὴ «ἐκκλησία», διότι οἱ διάφορες τοπικὲς Ἀγγλικα νικὲς «ἐκκλησίες» ἔχουν αὐτο διοίκηση καὶ ὡς ἐκ τούτου ὁρισμένες (Ν. Ζηλανδία, Αὐστραλία, Ἀμερικὴ) ἔχουν προχωρήσει σὲ «χειροτονίες» γυναικῶν. 
  Εἶναι ὁλοφάνερο πὼς ὁ ἀγγλικανισμὸς ἔχει χάσει ὁλότελα τὸν προσανατολισμό του καὶ φυσικὰ τὴν ἴδια τὴν χριστιανικὴ πίστη. Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι τρομακτικό: οἱ ἀγγλικανικοὶ ναοὶ ἀδειάζουν μὲ γεωμετρικὴ πρόοδο! Διερωτόμαστε: αὐτὸ τὸ ἀπίστευτο «ἀλαλοὺμ» δὲν εἶναι σὲ θέσει νὰ τὸ δοῦν ὅσοι ἀπὸ τοὺς «δικούς» μας διαλέγονται μαζί του καὶ τὸν θεωροῦν «ἐκκλησία»;

Ορθόδοξος Τύπος  , Αριθ Φύλλου 1988, 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

πηγή : http://www.orthodoxostypos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...