"Εγώ ειμί ο ποιμήν ο καλός.Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων. (Ιωάν. κεφ. ι΄στοιχ.11)"

menu

Παρασκευή, 22 Απριλίου 2016

Συνέπεια λόγων καὶ πράξεων - Ορθόδοξος Τύπος

Print Friendly and PDF Print Print Friendly and PDF PDF

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

 Στὸν ἱερὸ χῶρο τῆς Ἐκκλησίας πρέπει νά ὑπάρχει συνέπεια λόγων καί πράξεων.Αὐτά πού ὑποστηρίζουμε πρέπει καί νά τά ἐφαρμόζουμε. Νά μή ἀκολουθοῦμε τήν εὔκολη ὁδό, νά διδάσκουμε τούς ἄλλους καί νά τούς προτρέπουμε νά τηροῦν στή ζωή τους τίς ἐντολές τοῦ Εὐαγγελίου, μιμούμενοι τούς ἁγίους, πού καθημερινά τιμᾶ μέ τίς ἀκολουθίες ἡ Ἐκκλησία, καί οἱ ἴδιοι νά μένουμε ἀδιάφοροι καί ἀπρόσεκτοι στή ζωή μας.
 Τό κήρυγμα πρέπει νά εἶναι βιωματικό, δηλαδή ὁ κήρυκας νά ἔχει ζήσει τά ὅσα διδάσκει ἤ γιά νά ἀκριβολογήσω νά ἔχει τήν ἀγαθή προαίρεση νά τηρεῖ ὁ ἴδιος τά ὅσα λέει, προσπαθώντας τό κατά δύναμη. Πρωτίστως πρέπει νά εἶναι ταπεινός ἀγωνιστής στήν προσωπική του ζωή καί μετά νά εἶναι κήρυκας τοῦ Εὐαγγελίου. Μόνο τότε ὁ λόγος του θά εἶναι σταθερός, σαφής καί πειστικός. Ὁ ὑποκριτικός λόγος ἔχει πάντα ἀρνητικά ἀποτελέσματα, παρόλο πού στήν ἀρχή ἐντυπωσιάζει. 
 Στίς μνῆμες μεγάλων ἁγίων συγκεντρώνεται πολύς κόσμος καί ἀκούγονται, συνήθως ἀπό ἀρχιερεῖς, λόγοι ἐγκωμιαστικοί, πού ἀναφέρονται στίς ἀρετές τῶν ἁγίων. Προφανής σκοπός εἶναι νά πεισθεῖ ὁ λαός καί νά τούς μιμηθεῖ. Δέν ξέρω πόσο ἐπιτυγχάνεται αὐτό, ἀλλά γίνεται ἡ προσπάθεια καί αὐτό εἶναι κάτι. Ὡστόσο, ὑπάρχει ἡ ἀσυνέπεια στά ὅσα λέγονται καί στά ὅσα τηροῦνται. Καί ὅπου ἀκοῦς πολλούς καί μεγάλους λόγους, ἐκεῖ ὑπάρχει μικρή συνέπεια καί αὐτό εἶναι τό ἀδύνατο σημεῖο.
 Πρόσφατο παράδειγμα μποροῦμε νά ἀναφέρουμε τήν ἁγιοκατάταξη τοῦ γέροντος Παϊσίου. Ἐλέχθησαν πολλά ἀπό κληρικούς καί λαϊκούς, ἀλλά κυρίως ἀπό τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο καί ὅλοι ἐκαυχήθησαν ἐν Κυρίῳ γιά τό μεγάλο αὐτό γεγονός. Ὅμως ὑπῆρξε καί ἐνόχληση, γιατί ὁ νέος ἅγιος προβλήθηκε ἀπό τούς οἰκουμενιστές, τούς ὁποίους ἐκεῖνος ἔλεγχε καί θεωροῦσε προδοτική τή δράση τους μέ τούς ἀτέλειωτους θεολογικούς διαλόγους, τίς συμπροσευχές καί τό συγχρωτισμό τους μέ τούς αἱρετικούς παπικούς καί προτεστάντες.
 Μεταφέρουμε ἐδῶ ἕνα σχετικό σχόλιο, πού περιγράφει τήν ὑποκριτική στάση πολλῶν κληρικῶν ἀπέναντι στούς σύγχρονους ἁγίους, τούς ὁποίους εἶχαν γνωρίσει, ὅταν ζοῦσαν καί εἶχαν πνευματική ἐπικοινωνία. «Πόσο πραγματικά θά τιμοῦσε τόν Ἅγιο Παΐσιο τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, ἄν, μετά τήν ἐπίσημη ἐκκλησιαστική πράξη τῆς ἐντάξεώς του στό Ἁγιολόγιο τῆς Ἐκκλησίας, ὅπου ἤδη τόν εἶχαν ἐντάξει ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ καί ἡ συνείδηση τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας, ἀκολουθοῦσε τή στάση του καί τήν γραμμή του στό βασικό θέμα τῆς σχέσεως τῶν Ὀρθοδόξων μέ τούς ἑτεροδόξους, πού εἶναι ἡ διαχρονική στάση τῶν Ἁγίων Πατέρων ἀπέναντι στήν αἵρεση καί στήν πλάνη! Διαφορετικά, τά ἔργα διαψεύδουν τούς λόγους καί τά ἐγκώμια καί οἱ τιμές μεταβάλλονται σέ εἰρωνεία καί βλασφημία» (περιοδικό «Θεοδρομία». Ἀπρίλιος-Ἰούνιος 2015, σελ.169-170). 
 Μακάρι κάποτε νά μπορέσουμε νά ξεπεράσουμε αὐτή τή μεγάλη ἀδυναμία καί νά γίνουμε συνεπεῖς στά ὅσα διδάσκει τό Εὐαγγέλιο καί διαφυ- λάσσει ἡ Ἐκκλησία.

Ορθόδοξος Τύπος, Αριθ Φύλλου 2113, 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 

πηγή : http://www.orthodoxostypos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...