"Εγώ ειμί ο ποιμήν ο καλός.Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων. (Ιωάν. κεφ. ι΄στοιχ.11)"

menu

Επικοινωνία

Print Friendly and PDF Print Print Friendly and PDF PDF

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ


Όνομα αποστολέα : *Ε-mail διεύθυνση : *Θέμα : *Κείμενο μηνύματος : *Powered byEMF Online Form
Report Abuse

Photobucket
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...