"Εγώ ειμί ο ποιμήν ο καλός.Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων. (Ιωάν. κεφ. ι΄στοιχ.11)"

menu

λύχνος TV live

Print Friendly and PDF Print Print Friendly and PDF PDF
Αν με την χρήση του firefox αντιμετωπίζεται πρόβλημα 
εγκαταστήστε το Adobe Flash Player


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...